Քնի հետազոտման եվրոպական միության (ESRS) կողմից 2021 թվականին լույս է տեսել "Sleep Medicine Textbook (2nd ed.)" ձեռնարկը (հղումը նաև ստորև)։ Այն իրենից ներկայացնում է համընդհանուր "ամբողջը մեկում" կրթական նյութ՝ կազմված 15 բաժիններից, 92 գլուխներից, 1100 էջերից։...